Om oss

Kortleken #hurärdethososs jämställdhet mångfald har utvecklats av det svenska företaget ImplementDiversity AB.

ImplementDiversityAB har stöttat arbetsplatser i deras arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering i drygt 20 år. Vi jobbar med utbildning, rådgivning, analys och dokumentation. Det sistnämnda kan vara allt från att ta fram en jämställdhet- och mångfaldspolicy, stödja er i att dokumentera av ert arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagens krav till att ta fram praktiska ”verktygslådor” för arbetsgruppers eget arbete med mångfald och inkludering.

ImplementDiversity AB drivs av Gabriella Fägerlind sedan starten 1999. Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats.