Kontakt

#hurärdethososs jämställdhet mångfald har utvecklats av ImplementDiversity AB. ImplementDiversity AB drivs av Gabriella Fägerlind.

Kontakt via telefon/sms 070-9903714

Kontakt via e-post, använd info@hurardethososs.se eller formuläret nedan.