Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Dessa villkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos ImplementDiversity AB 556702-3981 (nedan kallat ImplementDiversity).

Postadress: ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala.
Tel: 07099-03714

E-postadress: info@implementdiversity.com

Allmänt

ImplementDiversity AB säljer böcker i olika format, kortlekar/spel/övningar och webbutbildningar via Internet till dess kunder (”Kund”) i främst Sverige. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (”Privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (”Företagskund”). Försäljning sker via webbplatserna www.hurardethososs.se www.ideutbildning.se och www.idforlag.se eller enligt individuellt tecknat avtal.

Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanaler, registrera sig för konto hos ImplementDiversity eller genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund Avtalsvillkoren.

ImplementDiversity reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatserna.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatserna. ImplementDiversity förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående aviseraing.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Moms på tryckta böcker är 6 %, moms på digitala böcker, kortlekar/spel/övningar och webbutbildningar är 25 %.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige

Aktuella fraktavgifter framgår av Webbplatserna.

För fraktalternativet ”Fri frakt” tillkommer ingen fraktavgift.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på ImplementDiversitys kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysik leverans och inte per order.

Beställning

Beställning kan göras på Webbplatserna, eller enligt särskild överenskommelse som ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer först när ImplementDiversity per e-post bekräftat beställningen. ImplementDiversity reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Bindande avtal om köp av Digitala böcker uppkommer när kund genom knapptryckning genomfört köpet.

Kund har rätt att före ImplementDiversitys expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från ImplementDiversity sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Kontoregistrering och Konto

Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning.

Kund registrerar namn, personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund)., e-postadress och postadress. Privatkund som väljer kort som betalsätt behöver inte registrera personnummer. Företagskund inom EU som önskar fakturering utan moms ska även uppge momsregistreringsnummer.

Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto.

Kund ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Kunds räkning.

Betalning

Inom Sverige

För leveranser inom Sverige kan betalning ske med VISA-, MasterCard-/EuroCard och American Expresskort eller mot faktura, det senare med betalning direkt och vid ett enda tillfälle eller genom delbetalning. ImplementDiversity samarbetar med Klarna AB för faktura- och delbetalning. Digitala böcker kan endast betalas med konto- och kreditkort.

Kortbetalning

Vid betalning med kort ska Kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. Korthantering sker krypterat (SSL) genom DIBS som är PCI-certifierade.

Kund är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att ImplementDiversity dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte går igenom har ImplemementDiversity rätt att annullera beställningen eller att fakturera beloppet.

Faktura

Vid Privatkunds betalning mot faktura överlåter ImplementDiversity fordran på Klarna och betalning ska ske till Klarna på det konto som anges på fakturan.

Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor fjorton (14) dagar för Privatkund och trettio (30) dagar för Företagskund.

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska Kund godkännas vid den kreditprövning Klarna utför samt, för Privatkund, vid beställning ha fyllt arton (18) år och vara folkbokförd i Sverige.

Vid köp med faktura kommer Klarna behandla kundens personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll.

Utanför Sverige

För leveranser utanför Sverige kan betalning ske med VISA-, MasterCard-/EuroCard- och American Expresskort såvida inte annat särskilt överenskommits.

Leverans

Leverans av fysiska produkter

Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatsen ska ImplementDiversity per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

ImplementDiversity ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som Påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kund ansvarar för varorna vid retur till ImplementDiversity. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos ImplementDiversity.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (”Ångerfrist”) från det datum som varan togs emot. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela ImplementDiversity inom 14 dagar (Ångerfristen). Kontakt kan ske via info@implementdiversity.com

Kund ska återsända varan till ImplementDiversity senast 14 dagar efter den dag då Kund meddelat ImplementDiversity att knden vill använda sin ångerrätt, att alltså frånträda avtalet.

Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska ImplementDiversity inom fjorton (14) dagar, från och med den dag då ImplementDiversity underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet, återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). ImplementDiversity förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt ImplementDiversity ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:

  • förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
  • produkter som laddas ner direkt till kunds elektroniska enhet, såsom webbutbildningar, ljudböcker och e-böcker, vars nedladdning redan har påbörjats.
  • specialbeställda varor så kallade ”Print on demand”-böcker/kortlekar där boken/kortleken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en ”Print on demand”-beställning.

Reklamation

Om ImplementDiversity har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till ImplmentDiversity.

Kontakt sker med ImplementDiversity via e-post: info@implementdiversity.com.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

  • ordernummer,
  • fakturanummer, och
  • titel på de produkter som kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från ImplementDiversity. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på ImplementDiversity bekostnad förutsatt att Kund följer ImplementDiversity instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

  1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
  2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
  3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning har ImplementDiversity inget ansvar för fel eller förseningar och ImplementDiversity ansvarar varken för direkt eller indirekt skada.

ImplementDiversity ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen.

ImplementDiversity garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen.

ImplementDiversity ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. ImplementDiversity ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna.

ImplementDiversity ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. ImplementDiversity ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom ImplementDiversitys uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Se vidare i vår Integritetspolicy https://hurardethososs.se/wp/integritetspolicy/

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

”Kakor”

För handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot ”kakor”. ”Kakor” används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatserna. ”kakorna” innehåller ingen personlig information. ”Kakor” används också för att lagra icke-personlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics.

Genom att navigera på Webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av ”kakor” enligt ovan.

Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av ImplementDiversity. Efter att Kund gjort sin beställning har inte ImplementDiversity rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.